Mažos valstybės didi gimtojo žodžio galia

Skaitytojų aptarnavimo Mokslo šakų skyriuje yra parengta spaudinių paroda skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

Šventajame rašte teigiama, kad žmonės senais laikais kalbėję viena kalba. Jų kalbas sumaišęs Dievas, kai jie užsimanę pastatyti Babelio bokštą, kuriuo galėtų Dievą pasiekti. Kalbininkai taip pat tvirtina, kad visos dabartinės pasaulio kalbos išsirutuliojo iš vienos kalbos – prokalbės.

Visų didžiausia tautos dovana yra kalba. Ji terodo jos kilmę, galybę ir senovės būdą. Taip apie tautą ir kalbą XIX amžiaus viduryje rašė Simonas Daukantas knygoje „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“.

Lietuviai nuo seno labai brangino savo kalbą, ji yra turtinga ir graži. Ir nors mūsų tauta pasaulio žemėlapyje atrodo visai mažytė, laikas jos neišdildė iš Lietuvos sūnų ir dukrų lūpų.

Tad mylėkime ir branginkime savo kalbą taip, kaip ją mylėjo ir brangino mūsų senoliai. Mokykime jos savo vaikus, net jei esame emigrantai, pasklidę po platųjį pasaulį. Tėvynės meilė atsispindi mūsų darbuose, bet labiausiai-mūsų kalboje.

Gražu yra matyti lietuvių būrelį,

Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko

Ir suėję tėvynei aukoja žodelį… (Vincas Kudirka)

Parengė Lidija Kiseliova,

Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos autorės

Parašykite komentarą