Poetas, kunigas, tautos atgimimo dainius

Šiemet sukanka 160 metų nuo Maironio — Jono Mačiulio gimimo ir 90 metų nuo jo mirties. Ši dvejopa sukaktis skatina prisiminti šio žymaus lietuvio darbus ir jo palikimą.

Maironio kūryba lietuviams puikiai pažįstama nuo mokyklos suolo, kai kurie tekstai tiesiog „įaugę” į sąmonę.  Išgirdus žodį „Maironis “pirmiausia suskamba – „Graži tu mano, brangi Tėvyne…“

Jonas Mačiulis – Maironis – kunigas, profesorius, XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poetas. Jis paliko mums didelį pluoštą eilėraščių apie senovę, linkėjimus mylėti Lietuvą, jos istoriją.

 Daug Maironio eilių tapo dainomis: „Lietuva brangi“, „Milžinų kapai“, „Marijos giesmė“… Ir apie visus lietuviškus rūpesčius savo poezijoje Maironis rašė jautriai ir įvairiai: čia su švelniu liūdesiu ir širdgėla, čia supykęs ir bardamasis, čia pamokydamas, čia herojiškai užsimodamas, čia šviesos viltimi užsidegdamas.

 Susipažinti su Maironio kūriniais kviečiame į skaitytojų  aptarnavimo skyriuje parengtą parodą, kuri veiks iki gruodžio pabaigos.

Vita Juškėnienė,

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Nuotr. autorės

Parašykite komentarą