Samanių teritorinis padalinys

Samanių biblioteka įsteigta 1957 m. Biblioteka aptarnauja Samanių, Juodenių, Savėnų, Raistinių, Ledų, Ajočių, Rudakasų, Kamariškių, Kriaunėnų, Baraukos, Juozapavos kaimus. Biblioteka įsikūrusi renovuotose patalpose. Organizuojant renginius bendradarbiaujama su Samanių vaikų dienos centru, Samanių bendruomene „Dvargantis“. Bibliotekos spaudinių fonde 4698 fiziniai vienetai. Spaudiniai išduodami panaudai į namus, galima skaityti ir vietoje. Spaudinius galima rezervuoti telefonu 8 385 42397. Jei reikiamos knygos ar kito spaudinio nėra bibliotekoje galima užsisakyti per tarpbibliotekinio skolinimosi abonementą iš kitų šalies bibliotekų. Veikia Viešosios interneto prieigos taškas su 4 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Teikiama nemokama prieiga prie interneto, veikia bevielis internetas. Teikiamos mokamos paslaugos: spausdinimas, kopijavimas, skenavimas.

Parašykite komentarą