Smalvų teritorinis padalinys

Smalvų biblioteka įsteigta 1940 m. Smalvų aptarnaujamos teritorijos kaimai: Avižinės, Brukninės, Brusavankos, Dirvoniškių, Dumblynės, Ilgapievio, Kalniškės, Kirkliškių, Lūgėlių, Lupenkos, Marijoniškės, Mikalavo, Pakalniškių, Pašventės, Paukšteliškės, Raminavos, Rotuliškių, Rutiniškio, Samsanavo, Santupių, Saplaučiznos, Smalvų, Turaučiznos, Užvertinės. Biblioteka įsikūrusi suremontuotose patalpose, šalia Smalvų bendruomenės patalpos. Organizuojant renginius bendradarbiaujama su Smalvų bendruomene,

Bibliotekos spaudinių fonde 2524 fiziniai vienetai. Spaudiniai išduodami panaudai į namus, galima skaityti ir vietoje. Spaudinius galima rezervuoti telefonu 8 385 45838. Jei knygos ar kito spaudinio nėra bibliotekoje galima užsisakyti per tarpbibliotekinio skolinimosi abonementą iš kitų šalies bibliotekų. Veikia Viešosios interneto prieigos taškas su 2 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Teikiama nemokama prieiga prie interneto, veikia bevielis internetas. Teikiamos mokamos paslaugos: spausdinimas, kopijavimas, skenavimas.

Parašykite komentarą