Susipažinkite: vasario mėn. parodos ir renginiai

Vasario 8–13 dienomis kviečiame dalyvauti saugesnio interneto savaitės „Kurkime geresnį internetą kartu“ renginiuose. Vasario mėnesį minėsime Zarasų kraštui brangių asmenybių – poeto Fausto Kiršos 130-ąsias gimimo, poeto Vytauto Ivonio (iki 1946-ųjų – Stasio Krasausko) 100-ąsias gimimo, Lietuvos švietėjo, rašytojo, istoriko Motiejaus Valančio 220-ąsias gimimo, žurnalisto Gedimino Isoko 90-ąsias gimimo metines. Viktorinomis, literatūros parodomis paminėsime Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, kurią prieš vienuolika metus paskelbė Jungtinės Tautos, Lietuvių kalbos dienas, Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Vasario 2 d. 15.00 val. Ligoninės biblioteka Vaikų dienos centre „Draugai“ organizuoja garsinius dramaturgo, prozininko, literatūros tyrinėtojo Balio Sruogos ištraukų „Giesmė apie Gediminą“ skaitymus.
Vasario 6 d. Salako bibliotekoje virtuali kūrybos popietė-paroda „Geriausios metų knygos vaikų įspūdžiuose ir piešiniuose”, skirta 2020 Metų knygos rinkimams. Parodos rezultatai bus įkelti į Salako bibliotekos Facebook paskyrą.
Vasario 12 d. 17 val. Turmanto bibliotekoje garsinis skaitymas nuotoliniu būdu „Pažiūrėk, vaikeli“, skirta poetės Zitos Gaižauskaitės jubiliejui paminėti. Organizuos per meet.google.com. programą.
Vasario 15 d. 15.00 val. Ligoninės biblioteka Zarasų vaikų dienos centre „Draugai“ organizuoja garsinius skaitymus ir diskusiją „Mikės Melagėlio išdaigos“. Kodėl jis pramintas melagėliu? Renginys skirtas Lietuvos švietėjo, rašytojo, istoriko Motiejaus Valančio 220-mečiui paminėti.
Vasario 15–20 d. Turmanto bibliotekoje Užgavėnių kaukių konkursas „Žiema, žiema bėk iš kiemo“. Kaukių paroda bus patalpinta bibliotekos interneto tinklalapyje.
Vasario 26 d. Štadvilių biblioteka organizuoja viktoriną nuotoliniu būdu (per meet.google.com) „Poeto Fausto Kiršos pėdsakai laiko smėlyje“, skirtą poeto 130-osioms gimimo metinėms paminėti.

VASARIO 16 D. – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI

Vasario 9 d. 11.00 val. Zarasų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kviečia į nuotolinę valandėlę „Tėvynė – kur mes gimę“. Renginio vedėja – bibliotekininkė Zina. Dalyviai Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 0 b kl., (Vasario 16-oji diena – Lietuvos valstybės atkūrimo diena)

Vasario 11 – kovo 3 d. Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje literatūros paroda „Vasario šalis – Lietuva“.
Vasario 6 – kovo 13 d. Imbrado bibliotekoje pilietinė akcija ,,Laisvės skrydis” bibliotekos languose.
Vasario 9–17 d. Degučių bibliotekoje literatūros paroda „Vieni iš daugelio: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“.
Vasario 10–20 d. Šniukštų bibliotekoje literatūros paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“.
Vasario 11–20 d. Turmanto bibliotekoje literatūros paroda „Svarbiausia mūsų tautos šventė”.
Vasario 12–26 d. viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vaikų literatūros paroda „Te plevėsuoja Laisvės vėliava“.
Vasario 13–23 d. Baibių bibliotekoje literatūros paroda ,,Vasario 16-oji – Laisvės ir vienybės diena“.
Vasario 13–20 d. Imbrado bibliotekoje literatūros paroda ,,Tautos prisikėlimo diena – Vasario 16-oji“.
Vasario 13–20 d. Smalvų bibliotekoje literatūros paroda „Vasario 16-osios Lietuva”.
Vasario 13–14 d. Štadvilių biblioteka nuotoliniu būdu organizuos viktoriną „Praeities ir atminties ženklai“.
Vasario 13–26 d. Suvieko bibliotekoje spaudinių paroda „Lietuvos nepriklausomybės sutemos”.
Vasario 15 d. Dusetų K. Būgos bibliotekos Facebook paskyroje virtuali poezijos posmų, skirtų Lietuvai, paroda „Mano širdy Lietuva“.
Vasario 15–20 d. Dusetų K. Būgos bibliotekoje paroda – simbolinis medis „Tau, Lietuva, dovanoju…“ skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti
Vasario 17 d. Antalieptės bibliotekoje nuotraukų parodos „Tada ir dabar“ pristatymas, nuotraukų paroda kaip Antalieptėje buvo švenčiama Vasario 16-oji anksčiau.

TARPTAUTINEI GIMTOSIOS KALBOS DIENAI, LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS PAMINĖTI

Vasario 12 – kovo 16 d. Viešosios bibliotekos III a. priestate Mokslo literatūros skyriuje paroda „Gimtoji kalba – gyvastis tautos“, skirta Lietuvių kalbos dienai.
Vasario 17–23 d. Degučių bibliotekoje spaudinių paroda ,,Kalba – vienas iš kertinių kultūros pamatų“.
Vasario 18–20 d. Avilių biblioteka organizuoja viktoriną nuotoliniu būdu „Žodžiai Aukštaičių tarme“. https://www.facebook.com/aviliu.biblioteka
Vasario 23 d. 15.00 val. Ligoninės biblioteka su Vaikų dienos centru ,,Draugai” organizuoja viktoriną „Kalba ir tauta – ji viena“.
Vasario 23 d. 11.00 val. Zarasų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje nuotolinė viktorina-konkursas „Kalbos turtai: spalvos ir atspalviai“, dalyviai Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 0 b kl.
Vasario 23 d. 16 val. Samanių biblioteka Samanių vaikų dienos centre organizuoja viktoriną „Kur gyvena žodžiai“.
Vasario 24 d. 16 val. Suvieko bibliotekoje viktorina nuotoliniu būdu (per meet.google.com) programą „Įžymių žmonių mintys apie gimtąją kalbą”.
Vasario 19–26 d. Šniukštų bibliotekoje literatūros paroda „Gražiausi tarmiški eilėraščiai“.

PARODOS KŪRĖJŲ JUBILIEJAMS, KALENDORINĖMS DATOMS

Vasario 4 – kovo 3 d. bibliotekos priestato II a. Mediatekoje „Senųjų plokštelių paroda“.
Vasario 1–27 d. Dusetų K. Būgos bibliotekoje paveikslų iš Vitos Lingytės kolekcijos „Oi, žirge, žirge“ paroda.
Vasario 12 – kovo 9 d. viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje literatūros paroda „Motiejus Valančius – liaudies mokytojas“, skirta lietuvių beletristikos pradininkui, istorikui, švietėjui Motiejaus Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms.
Vasario 1–7 d. Sadūnų bibliotekos Facebook paskyroje virtuali dokumentų paroda ,,Kitu vardu ir likimu palaidojau jaunystę…”, skirta poeto kraštiečio Vytauto Ivonio (Stasio Krasausko) 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 2–27 d. Antazavės bibliotekoje spaudinių paroda „Vaikystė plaukė senelės laivu”, skirta rašytojo, Igno Lapienio 130-osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 2 d. Degučių bibliotekoje literatūros paroda „Perėjęs „Dievų miško“ pragarą“, skirta dramaturgo, prozininko, literatūros tyrinėtojo Balio Sruogos 125-mečiui paminėti.
Vasario 2 d. Dusetų K. Būgos bibliotekos Facebook paskyroje virtuali paroda „Metai paaukoti poezijai“, skirta poeto kraštiečio Vytauto Ivonio (Stasio Krasausko) 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 2–15 d. Suvieko bibliotekoje literatūros paroda „Dievų takais, dievų miškais“, skirta dramaturgo, prozininko, literatūros tyrinėtojo Balio Sruogos 125-osioms metinėms paminėti.
Vasario 3–28 d. Ligoninės bibliotekoje literatūros paroda „Gyvenimo metai, skirti medicinai“, skirta chirurgo, urologo Balio Dainio 80-osios gimimo metinėms.
Vasario 8 d. – kovo 16 d. Ligoninės bibliotekoje spaudinių paroda ,,M. Valančius – lietuvių grožinės prozos pradininkas‘‘ – Žemaičių vyskupo, švietėjo, rašytojo, istoriko, blaivybės sąjūdžio organizatoriaus Motiejaus Valančiaus 220-osios gimimo metinės.
Vasario 10–26 d. viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje literatūros paroda „Viskas aplink mus yra meilė ir iš meilės“, skirta Šv. Valentino dienai
Vasario 9–30 d. Imbrado bibliotekoje literatūros paroda „Kas pravirkdė raideles“, skirta lietuvių poetės Zitos Gaižauskaitės 70-osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 12–19 d.Baibių bibliotekoje Užgavėnių kaukių ir literatūros paroda „Užgavėnių personažai ir papročiai“.
Vasario 13–17 d. Šniukštų bibliotekoje vaikų pagamintų kaukių paroda „Švenčiame Užgavėnes“.
Vasario 23 d. Šniukštų bibliotekoje spaudinių paroda „Stebuklinių pasakų diena“.
Vasario 23 – kovo 23 d. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje kraštotyros literatūros paroda „Aš virpantis vilties žmogus“, skirta kraštiečio, poeto Fausto Kiršos 130-osioms gimimo metinėms.
Vasario 25 – kovo 20 d. Baibių bibliotekoje literatūros paroda „Kalbėsis angelai“, skirta poeto Fausto Kiršos 130-osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 25 d. Salako bibliotekoje literatūros paroda „Kur lizdelį sukti”, skirta rašytojo, gamtininko ir žurnalisto Gedimino Isoko 90-osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 26 – kovo 6 d. viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje literatūros paroda „Tankiai su sermėga apsivilkusi vaikščioja tikra išmintis“, skirta rašytojui, švietėjui, lietuvių didaktinio apsakymo pradininkui MOTIEJUI VALANČIUI 220.

Parašykite komentarą