Susitikimas su poete, aktore, pedagoge Meile Marija Kudarauskaite

Nors už lango nyki, darganota ir lietinga diena, tačiau Dusetų K. Būgos bibliotekoje buvo šviesu ir jauku. Dusetiškiai, svečiai ir mokiniai atėjo pagerbti poetės, aktorės, pedagogės Meilės Marijos Kudarauskaitės bei pasiklausyti jos skaitomos poezijos, išraiškingo žodžio ir prisiminimų iš savo gyvenimo. Rašytojai šie metai jubiliejiniai. Susitikimas prasidėjo nuo jubiliatės sveikinimų ir gražių palinkėjimų. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas įteikdamas rūpintojėlį, pagamintą iš ąžuolo, linkėjo ąžuolo tvirtybės, ilgų gyvenimo metų, perdavė nuoširdžiausius linkėjimus nuo Zarasų mero Nikolajaus Gusevo. Direktorius prisiminė itin glaudų rašytojos bendravimą Sąjūdžio laikotarpiu. Jubiliatę sveikino Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas, Dusetų K. Būgos gimnazijos vardu – mokytoja Daiva Krikščionaitienė, Dusetų bendruomenės pirmininkė Aldona Žiliukienė, Zarasų r. sav. viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė. Visi sveikintojai dėkojo Meilei Kudarauskaitei už jos  kūrybą, linkėjo sveikatos, sėkmės ir toliau šviesti, kurti, džiuginti skaitytojus. Danutė Karlienė nuoširdžius padėkos žodžius skyrė ir tądien į susitikimą atlydėjusiai rašytojos dukrai menininkei Nomedai Saukienei.

Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos Dusetų meno skyriaus mokinė Vakarė Sinkevičiūtė (mokyt. D. Daniušienė) švelniais muzikos garsais pradžiugino susitikimo dalyvius ir poetę. Meilė Marija Kudarauskaitė mergaitei prisiminimui padovanojo knygą.

Pradėdama pokalbį su susitikimo dalyviais, rašytoja pasidžiaugė jaunimu ir juokaudama paprašė mintyse suskaičiuoti tą laiką, kada jiems bus 90 metų.  Kalbėdama prisiminė ir savo vaikystę, tėvelius, senelius. Rašytoja  gimusi Klausgalvų kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos apskr. Pradžios mokyklos šešis skyrius baigė Mosėdyje. Pasimokius mėnesį Salantų gimnazijoje, su mama pasitraukė nuo tremties į Dusetas, kadangi mama buvo kilusi iš šių kraštų. Dusetose prabėgo penkerių metų laikotarpis nuo 13 iki 18 metų. Dusetose mokytojavo ir rašytojos tėveliai, kurie jau atgulę Dusetų kapinėse. Čia palaidotas ir iš gyvenimo pasitraukęs sūnus. Tėvelių įkurtoje sodyboje šiuo metu gyvena dukra Nomeda su šeima. Poetė perskaitė savo eilėraščius „Sugrįžimai“, „Saulėlydis“. Tai gamtos, vaikystės pasaulio detalės, moters pasaulis, romantiška kaimo darna, iš kartos į kartą perduodama meilė ir patirtis. Pasakodama apie savo vaikystę ir paauglystę, prisimena pokario meto įvykius, tykojusias baimes, praradimus, žmones, kurių likimus sužalojo karas, tremtis. Labai šiltai prisiminė savo senelį Juozą Kudarauską, kuris „buvo išvykęs dirbti Amerikon, uždirbęs tik šipkartę ir kilogramą arkliško cukraus vaikams“. Nors tėvelis buvo dzūkas, tačiau poetė susitikimo metu prakalbo žemaitiškai.

Meilės Marijos Kudarauskaitės kūrybos kraitis turtingas. Poetė ir rašytoja yra parašiusi 24 knygas, savo kūrybą skiria tiek vaikams, tiek suaugusiems. Sulaukusi garbaus amžiaus  – ji vis dar guvi, besišypsanti, energinga, stipriu humoro jausmu apdovanota pašnekovė.

Laima Gorpinič,

Nuotr. S. Bikulčiūtės

Parašykite komentarą