Tą naktį ugnimi pražydo laisvė

1991 m. sausio 13 d. minimas šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Rusijos bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Lietuvos Sąjūdis pradėjo organizuoti žmonių budėjimą. Žmonės iš visos Lietuvos vyko į Vilnių ginti savo nepriklausomybės. Sausio 11 d. Lietuvos Respublikos savanoriai Aukščiausiosios Tarybos rūmuose davė priesaiką. Tačiau sovietinės armijos kareiviai, jėga užėmė Spaudos rūmus, televizijos bokštą, Lietuvos radijo ir televizijos pastatą. Sovietų kariuomenei, specialiems daliniams užimant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, televizijos bokštą, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje abonemente parengta spaudinių paroda „Tą naktį ugnimi pražydo laisvė“. Parodoje pateikiama sausio 13-osios įvykių kronika, nuotraukų iš to meto įvykių. Romualdo Ozolo knygoje „Aušros raudoniai: Sugyvenimai, arba 1990 – 1992 metų dienoraščių puslapiai“ autorius atskleidžia šį sudėtingą laikotarpį, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, kai prieš jauną valstybę buvo organizuotas pučas, ekonominė blokada. Apie užsienio šalių požiūrį į šiuos įvykius rašoma knygose „Pasaulis žvelgia į Lietuvą“ ir „1991-ųjų sausis – rugsėjis: nuo SSSR agresijos iki tarptautinio pripažinimo“. Zarasiečių tų dienų išgyvenimai ir emocijos sudėtos į Rimanto Bikulčiaus knygą „1991 metų sausis. Zarasiečiai“. Šią ir kitas knygas apie sausio 13-ąją rasite mokslo šakų skyriuje.

Parengė Aldona Kazlauskienė,

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Nuotr. I. Dumbravienės

Parašykite komentarą