Vienijanti kovo 11-osios dvasia

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje parengta paroda „Vienijanti kovo 11-osios dvasia.“                    

 Istorikų E. Manelio ir R. Samavičiaus sudarytoje knygoje „Kovo 11-oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena“ straipsniai ir dokumentai pasakoja Lietuvos valstybingumo ir pastangų išlikti istoriją, dokumentaliai atskleidžia Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo XX a. pabaigoje peripetijas.

Knyga „1990 kovo 11 Lietuvos valstybingumo raidoje“ supažindina su Lietuvos valdovais, valstybingumo raida, Lietuvos prezidentais, Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja Taryba – Atkuriamuoju Seimu. Pateikia įstatymą „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“. Dokumentinių nuotraukų katalogas „ Lietuva – dvi Nepriklausomybės“ leidžia palyginti du istorinius laikotarpius tarpukarį ir dabartinį gyvenimą. Baltijos kelias – tai 2 milijonų rankomis susikibusių žmonių grandinė, sujungusi Vilnių,  Rygą ir Taliną. Apie tai R. Batūro knygoje „Į laisvę Baltijos keliu“, „Baltijos kelias“. Apie 1991 m. sausio įvykius išsamiai aprašoma knygoje „Mes buvome ten…1991 m. sausio 13-oji“.

Šias ir kitas knygas, kuriose rašoma apie Lietuvai svarbius įvykius, rasite bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

Parengė Aldona Kazlauskienė

Zarasų viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Nuotrauka Inesos Dumbravienės

Parašykite komentarą