Vienuolis, nelikęs vienišas

Vienam didžiųjų lietuvių rašytojų Antanui Žukauskui – Vienuoliui šiemet sukanka 140 metų. Gimė 1882 m. balandžio 7 d. Užuožerių kaime, Anykščių valsčiuje, pasiturinčioje ūkininko šeimoje. Artima giminystė jį siejo su Antanu Baranausku ir Jonu Biliūnu. Mokėsi Anykščių valsčiaus mokykloje, Liepojos gimnazijoje. Tėvai ir finansiškai jį globojęs A. Baranauskas tikėjosi, kad A. Vienuolis bus kunigu, bet Vienuolis nejautė pašaukimo. 1900m. jis išvyko į Maskvą ir stojo dirbti mokiniu vaistinėje, o įsigijęs provizoriaus padėjėjo teises, išvyko į Kaukazą ir dirbo vaistinėse. 1905 m. Tbilisyje įsitraukė į revoliucinį judėjimą, už tai buvo suimtas, vėliau ištremtas į Vladikaukazą. Po dviejų metų A. Vienuolis apsigyveno Maskvoje. Dirbo vaistinėse ir universitete studijavo farmaciją.

1918 m. A.Vienuolis grįžo į Lietuvą ir Kaune dirbo vaistinėse, bei korespondentu laikraščiuose, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje. Nuo 1922m. persikėlė gyventi į Anykščius, įsigijo savo vaistinę. Globojo A. Baranausko klėtelę ir jo literatūrinį palikimą, dalyvavo literatūriniame gyvenime, palakė ryšius su kitais rašytojais. A.Vienuoliui buvo suteiktas nusipelniusio Lietuvos liaudies rašytojo vardas. Rašytojas mirė 1957m. rugpjūčio 17 d. Anykščiuose.

Manoma, kad legenda „Užkeiktieji vienuoliai“ turėjusi įtakos ir slapyvardžio pasirinkimui, nors rašytojas vėliau liudijęs, kad Vienuoliu pasirinko vadintis dėl to, kad jautėsi vienišas ir pasirašęs Vienuliu, bet redaktoriai ištaisė į Vienuolis ir šis pseudonimas liko.

Antanas Vienuolis, vienas brandžiausių lietuvių realizmo atstovų, rašęs apsakymus, apysakas, noveles, legendas, dramas. Jo prozoje susilieja tautiškas istorijos procesų vaizdavimas ir žmogaus sielos analizė. Legendos „Užkeiktieji vienuoliai“, apysakos „Paskenduolė” ir kitų klasikinių apsakymų ir atsiminimų autorius aukštino dorovę, buvo talentingas kaimo, gamtos peizažo meistras.

Rašytojo legendos priskiriamos romantiniam stiliui, o nemažai jo ankstyvųjų kūrinių – apsakymų – parašyta realistiškai, gilinantis į aplinką ir veikėjo savijautą, išgyvenimus. A. Vienuolis pirmasis pradėjo plėtoti klasikinę realizmo temą – vienišos asmenybės konfliktą su savo aplinka, visuomene.

Maloniai kviečiame susipažinti su literatūros paroda, eksponuojama Skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

Parengė Vita Juškėnienė,

Zarasų viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Nuotr. autorės

Parašykite komentarą