Vydūnas – lietuvybės žadintojas

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Mokslo šakų abonemente yra parengta spaudinių paroda skirta Vydūno 155-osioms gimimo metinėms.

Vilhelmas Storosta (slapyvardis Vydūnas) gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičių kaime (dabartinė Šilutės apskritis) valstietiškos kilmės evangelikų šeimoje. Buvo antrasis vaikas dešimties vaikų šeimoje (užaugo aštuoni).

1888 m. baigė Ragainės mokytojų seminariją, Berlyno universitetuose studijavo filosofijos, religijos, kultūros, meno, literatūros, istorijos, sociologijos, gamtos mokslus, sanskrito, anglų ir prancūzų kalbas.

1888-1892 m .Kintų pradžios mokykloje dirbo mokytoju, mokė lietuvių ir vokiečių kalbų, geografijos, istorijos ir kūno kultūros. Mokytojaudamas Kintuose išlaikė aukštesnės kvalifikacijos mokytojo egzaminus ir 1892-1912 dėstė Tilžės gimnazijoje prancūzų ir anglų kalbas.1918 m. dėstė lietuvių kalbą Rytų seminare prie Berlyno universiteto.

Nuo 1907 m .dalyvavo lietuvių mokslo veikloje, leido paties ištisai prirašomus žurnalus. Bendradarbiavo kitoje Rytų Prūsijos lietuvių ir Lietuvos periodinėje spaudoje.1923 dirbo Telšių mokytojų seminarijoje. Nuo 1925 m. PEN klubo narys,1928 m. Lietuvos universiteto filosofijos garbės daktaras, 1933 m. Lietuvių rašytojų draugijos garbės narys.

Tautiškumo ugdymas nulėmė Vydūno filosofijos kryptingumą bei problematiką. Pagal tai jis sukūrė laisvos, nepriklausomos asmenybės ugdymo programą: žmogus sau, tautai, žmonijai, kuri atskleidžia humaniškumu pagrįstus asmens ryšius su tauta ir žmonija. Kultūros vertės matu Vydūnas laikė žmogiškumo esmės pasireiškimo intensyvumą visuomenės gyvenime. Asmenybės vertė taip pat matuojama indėlio į tautos auginimą mastu.

Vydūno vardu pavadintos Lietuvos miestų gatvės, jo vardas suteiktas dviem gimnazijoms. 2018 metai Seimo paskelbti Vydūno metais, ta proga Lietuvos paštas išleido Vydūnui paminėti skirtą pašto ženklą. Tais pačiais metais Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Vydūno vardas. Vydūnas buvo pavaizduotas ant 200  litų banknoto, o 2018 m. išleista proginė 20 eurų sidabrinė moneta, skirta jo 150-osioms gimimo metinėms.

Mirė Vydūnas 1953 m. vasario 20 d. Detmolde, Vokietija, 1991 m. spalio 19 d. jo palaikai perlaidoti  Bitėnų kapinėse.

Parengė Lidija Kiseliova,

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Nuotr. autorės

Parašykite komentarą