(Ne)žinomas Pranciškus Skorina

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išspausdintos pirmosios knygos – „Mažoji kelionių knygelė“ 500 metų sukakčiai paminėti Zarasų viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje surengta paroda: „(Ne)žinomas Pranciškus Skorina ir LDK paveldas“.

Pranciškus Skorina – LDK visuomenės veikėjas, išspausdinęs pirmąją knygą Lietuvoje. Skorina buvo vienas žymiausių to meto žmonių, vienas didžiųjų humanistų. Gimė 1486 m. kovo 6 d., Polocke, Baltarusijoje ,mirė 1551 m., Prahoje, Čekijoje.

Jis studijavo Krokuvos universitete, įsigijo laisvųjų mokslų daktaro laipsnį, apkeliavo daugelį Europos šalių. Prahoje Skorina turtingų Vilniaus miestelėnų padedamas įkūrė spaustuvę. Joje išspausdino „Psalmyną“ ir „Rusų bibliją“ Tuos kuklius ir patogius, mažo formato ir pigius, tačiau labai skoningai apipavidalintus leidinius Skorina skyrė liaudžiai šviesti.

1519 m. Skorina išvyko iš Prahos ir sugrįžo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, atsigabendamas su savimi spaustuvės reikmenis ir popieriaus atsargų ir įkūrė pirmąją spaustuvę LDK. 1522 m. Pranciškus Vilniuje išleidžia „Mažąją kelionių knygelę“ su kalendoriumi. 1530 m. po Vilniaus gaisro, sunaikinusio didelę miesto dalį, o kartu ir spaustuvę, tačiau atkurti Vilniuje spaustuvę ir atgaivinti knygų leidybą jam nepavykus, Skorina išvyko į Karaliaučių. Apie tolimesnį Skorinos gyvenimą mažai kas težinoma.

Skorina stengėsi rašyti paprasta, šnekamąja baltarusių liaudies kalba. Jo leidiniai pasižymėjo aukšta spaudos technika, aiškiu ir stilingu šriftu, turtinga ornamentika, puikiomis graviūromis. Jie buvo plačiai skaitomi, skatino ir kitus rūpintis knygų leidimu. Skorinos leidiniai pradėjo knygų spausdinimo tradiciją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Vita Juškėnienė,

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos autorės

Parašykite komentarą