Poezijos pavasario paukštei atskridus

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka savo ištikimiausius gerbėjus ir skaitytojus pakvietė į 38-uosius „Poezijos pavasario“ skaitymus. Saulės apšviestoje renginių salėje zarasiškiai susirinko pasiklausyti svečių – poetų, daugelio literatūros premijų laureatų Rimvydo Stankevičiaus ir Aivaro Veiknio, aktoriaus, dainų tekstų autoriaus ir atlikėjo Mindaugo Ancevičiaus. Menininkai atvyko nešini dovana. Rašytojų sąjungos fondas išleido almanachą „Poezijos pavasaris 2022“, kurį sudarė A. Veiknys. Pasak R. Stankevičiaus, tai daug jėgų ir laiko reikalaujantis darbas – paskambinti šimtui poetų, iš jų surinkti eilėraščius. Kartais dar ir nepavyksta iš pirmo karto taip greitai juos gauti, bet rinktinė verta dėmesio.

Šiais metais „Poezijos pavasario“ renginiai pirmąsyk vyksta be žymaus Lietuvos poeto Algimanto Baltakio. Rimvydas Stankevičius, norėdamas pagerbti anapilin išėjusio poeto atminimą bei padėkoti į renginį atvykusiems zarasiškiams, poezijos skaitymus pradėjo A. Baltakio eilėraščiu „Zarasų rasa“.

R. Stankevičius dar gerai žinomas kaip prozininkas, eseistas, dainų tekstų autorius. Pagal jo inscenizaciją Nacionaliniame dramos teatre pastatytas Sauliaus Mykolaičio režisuotas spektaklis „Stop mašina“. R. Stankevičius parašė tekstus daugiau nei 20 roko dainų. 2002 m. drauge su kompozitoriumi Roku Radzevičiumi sukūrė roko operą „Jūratė ir Kastytis“. Poetas yra sukūręs jau devynis eilėraščių rinkinius. Paskutinioji jo knyga „Kiaurai kūnus“ (2020), pagal poetą, yra geriausia lig šiol parašyta jo poezijos knyga. Viename iš straipsnių publikuotų internete, autorius pavadina save „išsipildžiusiu poetu“. Kaip teigia poezijos skaitovas, rinkinį įkvėpė pokalbis su rašytoju Donaldu Kajoku, tvirtinusiu, kad poezija yra tai, ką kažkur kažkada jau esi girdėjęs, bet ne iš žmogaus. Savo eilėraščiuose R. Stankevičius ir siekia užfiksuoti tai, ką kalba išorinis pasaulis ir anapusybė. Poetas skaitė savo eilėraščius iš įvairių savo kūrybos ciklų.

Poetas Aivaras Veiknys atvyko su nauja, ketvirtąja poezijos knyga „Mamuto medžioklė“. Galima teigti, tai kertinė A. Veiknio poezijos knyga, kurioje daug dėmesio skiriama ne tik formai, eilutės skambesiui, ritmui, bet ir eilėraščio pasakojimui, jo istorijai. Pasak autoriaus: „Medžioklė truko septynerius metus – žingsnis po žingsnio, eilėraštis po eilėraščio sekiau mamutų bandos pėdsakais, svajodamas sumedžioti vieną jų. Gal net patį stipriausią – vedlį, vadą. Jeigu tektų atsakyti, ar medžioklė pavyko, tik gūžtelčiau pečiais. Nes šioje knygoje medžiotojas ir jo medžiojamas mamutas – vienas ir tas pats veikėjas, tiksliau, metafora, laiko kilpomis šuoliuojanti iš čia į ten, iš ten į čia… Sumedžiok, ir būsi sumedžiotas. Nužudyk, ir mirsi… Iš čia ir visas dramatizmas. Iš čia ir visa poezija.“. Didžiausią įspūdį klausytojams paliko poeto mintinai skaitomos eilės.

Poezijos vakarą papuošė bardo Mindaugo Ancevičiaus atliekamos dainos. Poetas Rimvydas Stankevičius pasidžiaugė, kad pernai tarptautinio festivalio „Poezijos pavasario“ metu, už aktorinį poezijos skaitymą ir sklaidą, M. Ancevičius buvo apdovanotas Laimono Noreikos vardo prizu. Šventinio renginio metu, atlikėjo lūpose skambėjo Lietuvos poetų tekstais parašytos ir savo kūrybos dainos.

Vakarą, pražydusį posmais, vainikavo Zarasų krašto literatai. „Virš tylos“ klubo pirmininkas Vasilijus Trusovas džiaugėsi galėdamas kartu su vietiniais literatais prisiglausti prie didžiųjų profesionalių poetų ir padovanoti bibliotekos skaitytojams po posmą savo kūrybos. Eilėraščius skaitė Vilė Sinkuvienė, Onutė Kačkienė, Olga Černova, Jūratė Mardosienė, Irena Navickienė, Lidija Maldauskienė, Vita Paškauskaitė,  Petras Valčeckas.

Atsisveikinome su širdį paliečiančia daina. M. Ancevičius atliko populiarią lietuvišką dainą „Baltas paukštis“, kurios muziką ir žodžius sukūrė Vytautas Kernagis. Dainavo visa publika, šiurpas ėjo pagaugais…

Inesa Dumbravienė,

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovė ryšiams su visuomene

Nuotraukos autorės

Parašykite komentarą