Sausio mėnesio veiklos bibliotekoje

Sausį bibliotekoje minėsime iškilių lietuvių rašytojų Vinco Mykolaičio–Putino, Anzelmo Matučio, Martyno Vainilaičio gimimo metines. Sausio 13-ąją prisiminsime tautos didvyrius – laisvės gynėjus. Vaikus ir šeimas kviečiame dalyvauti technologiniuose užsiėmimuose, lankytis meno ir spaudinių parodose.

Renginių salėje:

Sausio 30 d. 11 val. teatro „Teatriukas“ edukacinis spektaklis „Žalia gyva“ skirtas visai šeimai.

Galerijoje:

Sausio 17 d. 15 val. tapytojo Arūno Bėkštos parodos „Regėjimai“ atidarymas ir kūrybinės dirbtuvės. Paroda veiks iki vasario 28 d.

Menininkės Jolitos Šlepetienės keramikos darbų paroda „Atgyjantys sapnai“.

Abonemente:

Literatūros paroda „Veidrodiniame sniego paveiksle pasiklydo vaiski begalybė…“, skirta žiemos knygų apžvalgai.

Sausio 13 d. – vasario 13 d. dokumentų paroda „Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje…“ skirta Laisvės gynėjų dienai.

Sausio 3 – 30 d. dokumentų paroda „Aš grįžtu į namus tuo vingiuotu keliu…” lietuvių rašytojo Vinco Mykolaičio–Putino 130-osioms gimimo metinėms

Stiklo vitrinoje paroda iš zarasietės Nijolės Pilac dramblių kolekcijos „Drambliai atkeliauja…“

Fonotekoje:

Sausio 19 d. 15 val. „Klasikinė muzika vaikams“: edukacinė programa vaikams.

Sausio 3 – 31 d. dokumentų paroda „Berniokas nuo Aukštaitijos ežerų“ kraštiečio aktoriaus, režisieriaus Algirdo Latėno 70-mečiui.

Vaikų literatūros skyriuje:

Edukacijos „Susitikimai su literatūros personažais“; sensorinių skaitymų valandėlės; „SEKAS: pasakojimo menas ir literatūra“. Užsiėmimus organizuoja vyresn. bibliotekininkė Zina tel. 8 645 71973, el. p. zinacer@gmail.com

Trečiadieniais 15-17 val. Lego robotikos užsiėmimai 6+metai. Registracija tel. 8 385 520520, Liudmila

Sausio 1 – 31 d. literatūros paroda „Strykt, pastrykt“.

Sausio 1 – 31  d. literatūros paroda „Margo žodžio meistras“, lietuvių vaikų poetui Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms.

Sausio 1 – 31 d. literatūros paroda „Paslapčių takais“, lietuvių vaikų poeto Martyno Vainilaičio 90-osioms gimimo metinėms.

Medijų studijoje:

Trečiadieniais 13-16 val. kūrybinės dirbtuvės „3D pieštuko galimybės“ 7+ metai.

Ketvirtadieniais 14 val. „Dėmesio ir koncentracijos ugdymo laboratorijos“ užsiėmimai: Užsiėmimų organizavimas su Biofeedback Verim Pro Net ir audiovizualinės stimuliacijos programomis 8+ metai.

Užsiėmimus organizuoja vyresn. bibliotekininkė Zina tel. 8 645 71973, el. p. zinacer@gmail.com

Mokslo šakų literatūros skyriuje:

Sausio 24 d. – vasario 8 d. Mokslo šakų literatūros fonde dokumentų paroda „ Kiekvieno žmogaus apsisprendimas yra rizika…“ lietuvių filosofo Antano Maceinos 115-osioms gimimo metinėms.

Trečiadieniais 15-17 val. Fishertechnik kontruktoriaus kūrybinės dirbtuvės 16+ metai. Registracija tel. 8 385 53689 (Lidija).

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PADALINIUOSE:

Lietuvių rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms gimimo metinėms

Sausio 3 – 10 d. SADŪNŲ BIBLIOTEKOJE literatūros paroda „Altorių šešėly“ ir kita lietuvių rašytojo Vinco Mykolaičio – Putino kūryba“.

Sausio 3 – 31 d. IMBRADO BIBLIOTEKOJE literatūros paroda „Vinco Mykolaičio-Putino kūryba“.

Sausio 4 – vasario  28 d. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS LIGONINĖS PADALINYJE literatūros paroda „Tarp dviejų aušrų“.

Sausio 5 d. 16 val. ŠNIUKŠTŲ  BIBLIOTEKOJE literatūros parodos pristatymas „Ne tik altorių šešėlyje“.

Sausio 6 – 11 d. SMALVŲ BIBLIOTEKOJE dokumentų paroda „Naujo ryto belaukiant“.

Sausio 6 d. 12 val. AVILIŲ BIBLIOTEKOJE literatūros parodos atidarymas „Nesibaigianti žmogaus dvasios kelionė”.

Sausio 6 d. 13 val. ANTALIEPTĖS BIBLIOTEKOJE garsiniai skaitymai „Nenoriu išnykti iš savo šviesios būties…“.

Sausio 6 d. 16 val. TURMANTO BIBLIOTEKOJE literatūros popietė „Aš nei vergas, nei karalius, tik žmogus“.

Sausio 7 d. 16 val. SALAKO BIBLIOTEKOJE edukacinė popietė „Psichologinio romano meistras“. Virtuali kelionė po rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino memorialinį butą-muziejų.

Vaikų literatūros kūrėjo Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms

Sausio 7 d. 16 val. ŠNIUKŠTŲ BIBLIOTEKOJE garsiniai skaitymai „Kalbuosi su giria“.

Sausio 10 d. 16 val. TURMANTO BIBLIOTEKOJE garsiniai skaitymai „Trumpo eilėraščio meistras“.

Sausio 11 d. 14 val. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS LIGONINĖS PADALINYJE garsinai skaitymai „Eilės, gimusios girioje“.

Sausio 21 d. 12 val. SALAKO BIBLIOTEKOJE literatūros popietė „Eilėraščių skrynelę atvėrus“.

Laisvės gynėjų dienai atminti

Sausio 10 – 15 d. SADŪNŲ BIBLIOTEKOJE dokumentų paroda „Didžiausia vertybė yra laisvė“.

Sausio  10  – 28 d. 15 val. SAMANIŲ BIBLIOTEKOJE literatūros paroda „Atmintis gyva“.

Sausio 13 d. DUSETŲ K. BŪGOS BIBLIOTEKOS Facebook paskyroje virtauli literatūros paroda „Laisvė nepamiršta“.

Sausio 13 d. ŠNIUKŠTŲ BIBLIOTEKOJE dokumentų paroda „Kad atminties žvakelė neužgestų“.

Sausio 13 d. 12 val. SMALVŲ BIBLIOTEKOJE „Laisvės gynėjai“ minėjimas prie nežinomo kareivio kapo.

Vaikų poeto ir rašytojo Martyno Vainilaičio gimimo 90-osioms metinėms

Sausio 8 – 26 d. DUSETŲ BIBLIOTEKOJE literatūros paroda „Literatūros pasakų karaliui Martynui Vainilaičiui — 90“.

Sausio 24 – 28 d. ŠNIUKŠTŲ BIBLIOTEKOJE vaikų literatūros paroda „Ar pažįsti Miško Moną“.

Sausio 25 d. 16 val. TURMANTO BIBLIOTEKOJE garsiniai skaitymai „Dėdės Martyno sostas“.

Sausio 26 d. 12 val. SALAKO BIBLIOTEKOJE literatūros popietė „Dainų ir pasakų krašto sūnus“.

Sausio 3 – 31 d. TURMANTO BIBLIOTEKOJE vaikų darbų paroda „Linksmos spalvos aplink mus“.

Sausio 9 – 31 d. DUSETŲ K. BŪGOS BIBLIOTEKOJE keramikos darbų paroda „Keramika vaikų rankose“.

Sausio 9 – 31 d. DUSETŲ K. BŪGOS BIBLIOTEKOJE paveikslų paroda „Grožio ir spalvų kūrėjai“, skirta dailininkams iš Dusetų.

Sausio 14 d. 12 val. BAIBIŲ BIBLIOTEKOJE edukacija vaikams „Knygų daktarai“.

Sausio  17 d. 15 val. DEGUČIŲ BIBLIOTEKOJE literatūros popietė „Motiejui Miškiniui — 125“.

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

Parašykite komentarą