V. Šileikio „lentgalio“ darbai

Dusetų K. Būgos bibliotekoje atidaryta zarasiškio Valdemaro Šileikio drožtų užgavėnių kaukių, velnių skulptūrų ir medinių kuokų paroda. Pristatydamas ekspoziciją, kurioje beveik šimtas darbų, meistras pasakojo, kad drožti velnius pradėjęs prieš 40 metų. Dabar sunku visus tiksliai ir suskaičiuoti, nes dėl vietos stokos guli anie dėžėse, tačiau šiuo metu kolekcijoje yra virš 200 raguotųjų. Valdemaras užsibrėžęs išdrožti visą 1000 velnių! Išėjus į pensiją atsirado daugiau laisvo laiko ir šis siekis tapo visiškai realus. Savo darbus meistras vadina „lentgalio“ darbais, nes dažnai jie padaryti iš medienos atliekų. Stebina drožėjo fantazija ir rankų miklumas – paprastų įrankių, peiliuko ir kaltelių pagalba jis kiekvienam nelabajam suteikia savitą nepakartojamą charakterį. Pikti ir žaismingi, subtiliai tonuoti ir ryškūs bei spalvingi velniai kviečia įsižiūrėti į kiekvieno jų išraišką ir atpažinti bendražmogiškas ydas. Yra kolekcijoje didelių velnių, su meistro gudriai sugalvotomis paslaptimis-slėptuvėmis, yra ir keistų spygliuotų – gal tai coronos viruso nelabieji?

Gabaus meistro rankoms paklūsta ne tik medis, bet ir kitos medžiagos – iš metalo jis gali pagaminti angelus ir paukščius, augalus ir gyvūnus, akmenyse iškalti laumių veidus. Kartais sujungia šias medžiagas ir tuomet gimsta originalios skulptūros. Valdemarui patinka eksperimentuoti kūryboje, o sukurtais darbais – džiuginti žmones.

V. Šileikio žentas žada įrengti velniukams muziejų ir ten juos pagarbiai apgyvendinti. Gaila, kad tas muziejus bus Trakuose, o ne mūsų rajone, tad kol yra galimybė – aplankykime parodą ir pasigėrėkime autoriaus išmone. O labiausiai patikęs gali apsigyventi ir jūsų namuose, jei tik nebijote šių mitologinių būtybių!

Vilija Visockienė,

Nuotraukos autorės

Parašykite komentarą